2.902 gösterim
85,35 viral puan

Çocuk istismarının önlenmesi eğitim toplantısı!

Malatya’da düzenlenen, “Çocuk İstismarının Önlenmesi ve İstismara Uğrayan Çocuklara Bilinçli Etkin Bir Şekilde Yaklaşım” konulu eğitim toplantısı başladı. !
ihabotihabot 15.11.2014 saat 16:55
 1. Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Çocuk İstismarının Önleme Derneği işbirliğiyle Belediye Konferans Salonu’nda bugün başlayan ve yarın sona erecek olan toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, İl Halk Sağlığı Müdürü Doktor Kemal Şener, Çocuk İstismarının Önleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Derman Okullardaki Rehberlik Öğretmenleri, Ana sınıf Öğretmenleri, İl Müftülüğüne bağlı Kuran Kursu eğitmenleri, kurum ve kuruluşlarda görev yapan personeller ve sağlık çalışanları katıldı.

  “Çocuk İstismarının Önlenmesi ve İstismara Uğrayan Çocuklara Bilinçli Etkin Bir Şekilde Yaklaşım” konulu eğitim toplantısının açılışında konuşan İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener, “Dünya Sağlık Örgütü; ”0-18 yaş grubundaki çocuğun sağlığını, fiziksel gelişimini, psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkileyen; bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek veya bilmeyerek çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü eyleme maruz kalması çocuk istismar ve ihmalidir” şeklinde tanımlamıştır. Ülkemizde istismara uğrayan çocuk veya ailesi, yaşanan bu travmayı pek çok sebeple gizleme eğilimindedir. Bundan dolayı da istismara uğrayan çocuğa verilmesi zorunlu olan hukuki, tıbbi, ruhsal ve sosyal destek aksayabilmekte, ayrıca bu mağdur çocuklarımızın; kolluk kuvvetleri, adli merciler ve sağlık kurumlan tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesi ve bu süreçte yaşadıklarını defalarca dile getirmek zorunda bırakılması, gizliliğin yeterince sağlanamaması, ilgili kurumlarda çocukla görüşme yapanların; çocuğun ruhsal durumunu gözeterek görüşme yapabilecek yeterlilikte eğitime sahip olmaması durumunda da, çocuğun uğradığı ruhsal travma daha da derinleşmekte ve şiddetlenmektedir” dedi.

  “Bu hususlar dikkate alınarak; çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla, öncelikli olarak cinsel istismara uğramış çocukların ikinci defa örselenmelerini asgariye indirmek, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir merkezde ve tek seferde gerçekleştirilmesini temin etmek üzere; Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ve kurumlar bünyesinde Çocuk İzlem Merkezleri’nin (ÇİM) kurulması ve bu merkezlerin işleyişinin Sağlık Bakanlığınca koordine edilmesi gerekli görülmüş ve ÇİM Koordinasyon Kurulları oluşturulmuştur” diyen Dr. Şener, şöyle devam etti:“Çocuklar, bizim ve dünyamızın geleceğidir. Onları en iyi şekilde yetiştirmek, her türlü tehlikeden korumak, bedensel ve ruhsal sağlıklarını en mükemmel şekilde koruyarak yetişmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuzdur.”

  Çocuk İstismarı ve İhmalini Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Derman ise, “Biz Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Deneği olarak Türkiye’nin her yerinde çeşitli aktivitelerle sizlere ulaşmaya bu konuda duyarlılık artırmaya çalışıyoruz. İnsanoğlu var olduğu sürece ihmal de oldu, istismar da oldu. Fakat bizler maalesef hep deve kuşu misali başımızı toprağa gömdük. Ve bizler bunlar yokmuş gibi varsaydık. Ve ben sizlere ayrıca teşekkür etmek istiyorum ki, bu ülkenin her yerinde, bayrağın dalgalandığı her yerde, dünyanın her yerinde istismar olduğu gibi burada da var, fakat burada fark var, burada duyarlı yöneticiler ve duyarlı insanlar var. Sonuçta buranın halkı yararlanacak. İstismar ve ihmal olayında 2 taraf var. Bir mağdur var, bir de buna sebep olan fail var. Faili durdurabilmek için işte bu işin neferleri sizlersiniz. Bu aynen inanmaya benzer. Biz bu davaya başlarken şuna inandık ki, biz elimizden geldiği kadar iyi bir şekilde çalışırsak, aktivitelerimizi yaparsak bu ülkede asla failler oluşmayacak.

  Ve faili olmayan bir yerde mağduriyette söz konusu olmayacak. Şunu unutmayın ki, her suçlunun geçmişinde bir mağduriyet aranabilir. Ve birçok suçlu söylendiğinde ve konuştuğunda her zaman geçmişindeki mağduriyetine gönderme yapar. Biz sadece bu toplum içerisinde mağdurlar oluşturmamak için savaş vermeyeceğiz, Bu ülkeden suçlu çıkmaması için, istismarcı çıkmaması için gayret edeceğiz. Ve bunu durdurabilecek tek yürek sizlersiniz. Bütün dava acaba ben yakalanır mıyım, acaba ben belli olur muyum kuşkusunu yüreğinize koyduğunuz anda asla istismar ve asla ihmal olmaz. İşte bizler bu sevdayla bu işlere soyunduk. Ve Malatya bizim için çok önemli bir yer. Çünkü burada bir şubemiz var. Biz yapılanma sürecinde şubelenmeyi ilk önce Malatya’da başlattık. Daha sonra Aydın’da şubemiz var. Bizler her yerde bu davayı sürdürmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
  Eğitim etkinliğine, Çocuk İstismarının Önlenmesi Derneği yöneticilerinden Prof. Dr. Orhan Derman Prof. Dr. Kasım Karataş, Av Hatice Kaynak ve Uzm. Psk. Fevziye Dolunay Cuğ eğitici olarak katılıyor.

  NİHAT ABACI
 • Şu an haberi okuyan: 1 kişi var
 • Facebook: 1 gösterim

 • Toplam Viral: 13 gösterim
 • Toplam Seed: 34 gösterim
 • Toplam Direkt: 2.855 gösterim
 • Viral Puan: 85,35