4.240 gösterim
65,23 viral puan

Mehriban Əliyeva:Birinci xanim olmaq bir kelme ilə desək olduqca məsuliyətli işdir

First lady Mehriban Aliyeva 27.11.2016 saat 13:40
  1. Mehriban Aliyeva❤:-Birinci xanım olmaq... Bir kəlmə ilə desək, çox məsuliyyətlidir. Həyatıma gəldikdə isə, demək olar ki, dəyişməmişdir. Mən uşaqlıqdan daim kütləvilik elementi olan mühitdə böyümüşəm. Əgər nəzərə alsaq ki, Heydər Əliyevin ailəsinin üzvü olanda birinci kursda oxuyurdum, deməli ki, 20 ildən artıq bir müddətdə bir çox amillər formalaşmış davranış tipini şərtləndirmişdir. Odur ki, xüsusi dəyişikliklərin baş verdiyini demək mənim üçün çətindir.Dəyişən başqa şeydir - məndən kənarda olan nə isə dəyişmişdir. Məsələn, ömür boyu mənim həyat amalım belə olmuşdur ki, etmək istədiyin yaxşılığı heç vəchlə gözə çarpdırmaq olmaz. İndi mən bundan, demək olar ki, məhrumam. Birinci xanım statusunda mən elə bir xeyriyyə aksiyası keçirə bilmirəm ki, o, ictimaiyyətin diqqətini cəlb etməsin. Bu, kütləvilik amili məni sıxsa da, yaşayışıma bəzi yeniliklər gətirir və mən bunu olduğu kimi qəbul edirəm. Bu isə özünü göstərməkdən tamamilə uzaq adam kimi mənə kifayət qədər çətin olur.о.
  2. Мехрибан Алиева❤:- Быть первой леди... Меня с детства окружала среда, в которой был какой-то постоянный элемент публичности. Если учесть, что я была студенткой первого курса, когда стала членом семьи Гейдара Алиева, то ясно, что свыше 20 лет множество факторов обусловливало некий сложившийся тип поведения. Поэтому мне трудно утверждать, что появились какие-то уж особо значимые изменения.Всю жизнь мое жизненное кредо заключалось в том, чтобы никоим образом не афишировать то добро, которое ты пытаешься сделать. Сейчас я этого практически лишена. В статусе первой леди я уже не могу себе позволить провести какую-то благотворительную акцию, чтобы она осталась вне общественного внимания. Этот элемент публичности не то что тяготит, но все же вносит некоторые нюансы в мое бытие, которые я должна воспринимать как должное. Мне, как человеку совершенно непубличному, это дается достаточно сложн
  • Şu an haberi okuyan: 1 kişi var
  • Facebook: 1.937 gösterim

  • Toplam Viral: 1.966 gösterim
  • Toplam Seed: 65 gösterim
  • Toplam Direkt: 2.209 gösterim
  • Viral Puan: 65,23