• 13:13İnternetin Orasından Burasından Rastgele Gifler ve Fotoğraflar: 265

  İnternetten seçme, hoşunuza gidecek veya gitmeyecek fotoğraflar ve gifler. Konu dışı galeri. Edit 20.09.2017 13:13, jakumetsu

 • 12:20Çakıcı'dan önemli açıklamalar

  `Kırıkkale` Cezaevi'nde yatmakta olan Alaattin Çakıcı önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti ve Kamuoyuna saygılarımla arz ederim… Birkaç gün sonra biraraya gelecek `dünya` milletlerinin birlikte hareket ettiği BM denen uluslararası yasalarla güvence altına alınmış,özünde beşdaimi üyenin dışında sözde özgür olan dünyanın değişik kıtalarından oluşan milletler,bu cemiyette yer almıştır.Kendilerine sadece söz olsun diye söz hakkı verilip konuştuturuluyorlar.Dünyada sosyal adaletin ihlal edildiği bu sömürgeci beş daimi üyenin vahşi ve barbar olarak girdiği ülkeleri yakıp yıkan,yeraltı kaynaklarını sömüren,üst akıl denen Siyonist zihniyetin yönlendirdiği küresel devletler,az gelişmiş ülkelerde Sovyetlerin iflasından sonra İslam Dünyasını barut fıçısına çevirttirerek katliamlarına devam etmektedirler. Evet; “dünya beşten büyüktür” lafı doğru bir tesbittir.Bu cümleyi sadece Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı değil,diğer ezilen ve sömürülen devletler,yapılan zulüm ve vahşeti dile getirip birlikte hareket etmedikleri sürece ezilen;katliamların ve göz yaşlarının dindirilmediği yarı özgür bir devletten öte gidemezler.Bu ,mazlumları sömüren şeytanın beş atlısının her zamanki gibi kan emen vampirlerden hiçbir farkları yoktur. 20.Yüzyılın son çeyreğinde beş daimi üyeden `ruh` hastası bir milleti olan Fransız’lar Ruanda’da Hutular ve Tutsileri birbirine kırdırarmışlar bu iç savaşta 950.000 `insan` katledilmiştir.Sebebi; kauçuk ve petrolü diğer küresel güçlerle bölüşmek için.Ozaman batının demokrasi havariliğini yapan Fransız toplumu,dünyaya demokrasi yayacağım diyen `ABD` devleti ve Amerikan kamuoyu o `zaman` dinsizmiydiler,20 yüzyılın en büyük katliamına sessiz kaldılar.Yoksa derilerinin siyah oluşundan mı? Dünyayı dizayn eden bu beşli çetenin lideri olan Birleşik Devletler,tüm Ortadoğu coğrafyasını fitne çıkarmak kaydıyla alevi-sünni çatışması,Ortadoğuda 1991’den günümüze kadar vahşet,gözyaşı,kitleler halinde `insan` ölümleri günümüze kadar devam etmektedir.Afganistan’da,Endonezya’da, Pakistan’da mezhepsel etnik kimlikleri birbirine düşürerek katliamlarına devam etmektedir.Kuzey Afrika’dan Pakistan’a kadar Büyük Ortadoğu Projesi adı altında Arap Baharı diyerek Tunus’ta başlayıp,Libya’da devam eden,Mısır’ın hayatını yok eden,Suriye’yi paramparça yapan ,1975’ten halen günümüze kadar Lübnan’ı iç savaşla yerle bir edip;halen günümüzde de aynı oyunları oynamaktadırlar.Sebebi, İsrail’in can güvenliği. Baba Bush’la başlayıp,Clinton ve oğul Bush ile devam eden Irak’ı paramparça yapıp halen günümüzde `Suriye` gibi Irak’da terörün odak noktasıdır.Bir evvelki satırda olduğu gibi,amaçları Kuzey Irak,Halepve Lazkiye’den denize açılacak İsrail devletini güvenliği için gri İsrail bir Kürt devleti,dünya kötülüğünün Merkezi olan Washington D.C’nin bu oluşum en büyük idealidir.Büyük Ortadoğu Projesinin temelinde en büyük hedef,Ortadoğuda kendine bağımlı,her `zaman` İsrail ile haraket eden bir Kürt Devleti oluşturup Türkiye’yi bölmek en büyük amaçlarıdır.Bu küresel dinazorların midesi o kadar büyük ki,İran,Afganistan ve Pakistan’ın Belücistan bölgesini bölüp,İran’daki Belücistan’la birleştirme.Yıllardır Afganistan’daki iç savaşın bitmesini istemeyen yine bu üst akıldır.İslam’ın ve insanlığın düşmanı olan İşid,El-Kaide gibi örgütlerin arkasında yine bu haçlı zihniyeti yatıyor.Amaçları;doğal `zenginlik` kaynakları olan ülkeleri bu şekilde bölüp,bu ülkelerin insanlarını telef ederek `yaşam` hakkı tanımayan bu dinazorlara soruyorum;hani evrensel hukukta söz güvence altına alınmıştı. 1776 kurucu babaları olan Thomas Jefferson,Jakson,Hamilton bu evrensel beyannameyi deklare ettirirken temel hak ve `insan` özgürlükleri,din ve vicdan özgürlüğü anayasalarında oluşundan günümüze kadar bu söylemleri söyler dururlar.Temel hak kavramı,yaşam hakkı,beslenme ve korunma Monroe doktrininin temel ilkesi bu kavramdı.Dünyanın değişik yerlerinde oluşan `savaşlar` ,Amerika’yı alakadar etmez.Sadece Amerika kıtasına herhangi bir devlet saldırırsa Birleşik Devletlere saldırıldı diye algılarız.Wilson prensiplerinin bir maddesinde geçiyor ki;Milletler,kendi kaderlerini kendileri tayin ederler.Bir asır sonra ABD’yi yöneten toplum ve sivil toplum kuruluşları ABD’deki takting kulüpleri dünyanın en iyi üniversitelerinin hocaları hazırladıkları projelere göre,doğal zenginlikleri olan dünyanın değişik kıtalarındaki insanların etnik kökenleri,farklı dinlerden oluştukları yaralarını kaşıyarak küçük ulus devletlere bölüp işte o `zaman` Wilson prensiplerini devreye sokuyorlar;milletler `kendi` kaderlerini kendileri tayin ederler diye. Kıtalardaki doğal zenginlikleri çoğalan bu devletlerde küçük ulus devletler oluşturup daha iyi sömürmek için bu şeytanın beş atlısı İslam dünyasının ve dünyanın bazı kıtalarındaki ülkeleri yerle bir ederek dünyayı büyük bir savaşın eşiğine getirmek en büyük amaçları. Böyle bir mantık mı olur? Protestanlığın bir alt kolu olan ABD’deki güçlü tarikat,Evanjelik tarikatıyla birliktenİsrailli Ortodoks Yahudilerle anlaşarak Armegedon savaşı evanjeliklerin kontrolünde olan değişik dönemlerdeki `ABD` devlet başkanları ile birlikte anayasası Talmut’a dayanan `Filistin` ve Lübnan’ı kan gölüne çeviren bir İsrail projesidir.Şu anda Kuzey Irak’da bir Kürt devleti olmasın diyorlar,aba altından kendilerine destek `olmak` kaydıyla birinci ağızdan referanduma gitmelerini destekleyen yine bu şeytanın beş terörist devleti ve iblisin idrarından oluşan İsrail devletidir. Amerika’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan,size bir lafı hatırlatmak isterim:”Karadeniz'de erkeğin yiğidine herif derler”Lütfen unutma.15 Temmuz ABD’nin himayesinde olan gizli Vatikan Patriği Fethullah Gülen denen iblisin Türkiye’deki her kurumdaki itleri ve vatan hainleri,amaçları Türkiye’yi bölmek,Kobani’den içeri 20.000 PKK-PYD-YKB lilerin başında da Amerikalı askeri uzmanları `olmak` kaydıylan ülkemizde iç `savaş` çıkartıp BM’de yeşil `hat` çizdirerek çok uluslu askerleri ülkemize sokmak amaçları bu idi.Başarılı olsalardı sizi yakalayıp `savaş` suçlusu gibi Lahey’de yargılayıp,sonunda intihar etti deyip veyahut `kalp` krizi geçirdi diyerek dünyaya `rezil` edeceklerdi.Ve sonra bu eylemi uygulayacaklardı.Amaçları sadece sizi öldürmek olsa en yakınınızdaki Fetöcü üç-beş askere öldüttürmek olurdu.Ne `zaman` Aziz Türk milleti darbe girişimine tavır koyup sokağa çıktıktan sonra devletine bağlı şerefli askerlerimiz,devletine bağlı gönüllü polislerimiz bu hainlerle silahlı çatışmaya girince o `zaman` başarılı olamadıkları için Marmaris’e yöneldiler.Rabbim sizi korudu,aynı `gece` milletimizin arasında yer aldınız.Milletimizin demokrasiyi savunmasını `ABD` ve Batı basını hazmedemeyerek dedeleri Hitler ve Irak’ı yakıp yıkan W.Bush’un yerine koyarak yakıp yıkmaya giriştiler. 1930’lu ve 1945 yılları arasındaki dünyayı ateşe veren,50 milyon insanın ölümüne sebep olan Hitler’in bir ikizi şu anda garip haraketler yaparak üst beyninde ayın üzerinde dünyayı seyretmektedir.Bu acaip kılıklı,gel-git akıllı farklı demeçler vererek Benitto ve Hitler karışımı Sam amcaya benzemeyen bir fiziki görünümü olan,kendi toplumu tarafından sevilmeyen,ağzı burnu birbirine girmiş,üst beyni dört farklı yerinde farklı farklı şeyler yaşayan,herkesle tokalaşıp kendisini Kırkpınar Pehlivanı zanneden haraketleriyle palyaçodan farkı olmayan Suudi Arabistan’dan 390 milyon dolar haraç alan,Dubai’den 11 Milyar dolar `para` gasbeden yaşadığımız modüler dünyada `Hollywood` filimlerindeki gibi posta arabalarını soyan bir soyguncudan ne farkı var. Sayın Devlet Başkanım;Ülkemizde sizi seven de vardır,sevmeyen de vardır.Devletin bekası ve uluslararası ilişkilerde devletimizin bekası için-bölücülerin dışında-bu aziz millet,siz dik durduğunuz sürece,ülkemizde `din` ve vicdan özgürlüğü,mezhepler arasında bir ayrıştırma yapmadığınız sürece,her devlet ve dinin temelinde `adalet` yatar.Adil olamayan dinler,tarih sahnesinden silinmiştir.Ülkemizde `adalet` ve eşitlik kavramına daha sıkı sarılırsanız bu aziz millet dünyanın hiçbir yerinde sizi yalnız bırakmaz.O acaip kılıklı ,sam amcaya benzemeyen git-gel akıllı olan Trump denen,güreşir gibi insanların elini tutup kendine çeken bu zata karşı elinizi lütfen kuvvetli tutunuz.BM’de de her zamanki konuşmanızı,dik duruşunuzu devam ettimezseniz Kur’an’dan ismini alan rahmetli annenizin sütü sizi rahatsız eder. Aziz Türk Milletine,şahsınıza duyarlı Amerikan halkına,insan haklarına sahip çıkan her millete selam olsun.Rabbim sizi korusun;yar ve yardımcınız olsun.Makamınıza saygılarımla arz ederim. 20.09.2017 Alaattin Çakıcı Not:İnsanlar birbirlerini sevmek zorunda değil.Alaattin Çakıcı da sevmek zorunda değil.Ama devlete sahip çıktığınız sürece size öbür dünyada hakkım helaldir.Ülkemizde ve dünyanın her yerinde devletimize sahip çıkarken doğruları söylemek asla yalakalık değildir.Kim düşünürse herifliğinden şüphe ederim.Trump denen o Yezit, İslam Dünyasından elini çekerse Ortadoğu huzura kavuşur.Saygılarımla arz ederim. 20.09.2017 Alaattin Çakıcı Edit 20.09.2017 12:20, gundem4141

 • 10:11Saha Satış Operasyonlarının Yönetimi

  Saha satış operasyonlarının iyi bir şekilde yönetilmesi geliştirilen saha satış programı `iş` süreçlerinde yaşanan aksaklıkların önüne geçmenizde büyük katkı sağlamaktadır. Saha satışı anlık olarak `değişim` gösterebilen bir çalışma şeklidir. Edit 20.09.2017 10:11, salesplus

 • 10:10 Ahşap Evleri Neden Tercih Etmeliyiz?

  Ahşap `ev` modellerinin büyüsüne kapılıp sıkıcı ve bunaltıcı geçen zamanlarımızı unutalım. Ahşap evlerin ayrı bir sempatisi ve çekiciliği olduğu bir gerçektir. Edit 20.09.2017 10:10, banevaahsapev

 • 17:04KOBİ'ler Sorularını Ücretsiz Soruyor!

  Edit 19.09.2017 17:04, MerakliYazar

 • 17:00Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Alanında Finale Kalmış Görülmeye Değer 13 Fotoğraf Karesi

  Londra Doğal `Tarih` Müzesi'nin açtığı yarışmada finalist olan fotolar. Bakalım sizin hoşunuza en çok hangisi gidecek. Edit 19.09.2017 17:00, KeremAs

 • 16:1930 Fotoğrafla Meksika'da Meydana Gelen 7.2 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Ülkede Yaşananlar

  Yetkililer şimdiye kadar 250 civarında kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yaralı sayısıysa net olarak bilinmiyor. Kurtarma çalışmaları halen sürüyor. İşin `ilginç` yanı, daha önce yaşanmış büyük bir depremin yıldönümünde gerçekleşmiş olması. Edit 19.09.2017 16:19, CanOlgan

 • 15:27Yaşamla Ölüm Arasındaki İnce Çizgide Halay Çekmiş 15 Şanslı İnsan

  Bazen `kendi` dikkatsizlikleri bazen de çevrelerinin dikkatsizliği yüzünden bu durumlara düşmüşler. Ortak yanları şanslı olmaları. Edit 19.09.2017 15:27, KadirBerk

 • 14:24Konforlu Bir Sürüş için Beden Pozisyonunuza Uygun Gidon Seçenekleri

  Motosiklet aksesuarları sizin motosiklet kullanırken güvenliğini ve konforunuzu sağlamak amacıyla üretilmektedir. Gidon yükselticilerde bu motosiklet aksesuarlarından sadece bir tanesidir. Motosikletler üretimleri sırasında tek bir boyutta üretilmektedir. Edit 19.09.2017 14:24, motoplusizmir

 • 13:26Maltepe'de İkinci Kez Esen Brezilya Rüzgarı

  Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Beşçeşmeler `Yaz` Festivali”nde `sahne` alan Brezilya ekibi, yöresel ezgileriyle coştururken, Maltepeliler de yapılan şovlara eşlik etti. Edit 19.09.2017 13:26, VeliEray

 • 12:43İnternetin Orasından Burasından Rastgele Gifler ve Fotoğraflar: 264

  İnternetten seçme, hoşunuza gidecek veya gitmeyecek fotoğraflar ve gifler. Konu dışı galeri. Edit 19.09.2017 12:43, jakumetsu

 • 11:40Buz Pisti Kiralama

  `Buz` pisti kiralama hizmetleri dönemsel veya uzun süreli ihtiyaçlar fark etmeksizin birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. `Buz` pisti imalatı gerçekleştirecek bir alana sahip olmayan kişilerde `buz` pisti kiralama hizmetinden yararlanmaktadır. Edit 19.09.2017 11:40, ncssporbuzpisti

 • 20:49

  Edit 18.09.2017 20:49, Istanbulhaberi1

 • 16:37İsimsizler Dizisi'nin Efsane İsimlerinden Olmaya Aday Kor Yakup'tan, Yakup Cemil Hikayesi

  Edit 18.09.2017 16:37, MerakliYazar

 • 16:10Meksikalı Uyuşturucu Kartelleri Tarafından Kullanılan 19 Araç

  Polislerin operasyonunda ele geçen `araçlar.` Çatışmaya da dayanıklı. Edit 18.09.2017 16:10, KemalEfe

 • 15:01Şişe Kapatma Makinası

  Şişe kapatma makinası ile farklı türde olan cam şişe, pet şişe ve kavanoz gibi kapların kapatma işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Edit 18.09.2017 15:01, renasmakina

 • 14:07Çocukluğumuzdan 17 Filme Ait, Sizleri Nostaljik Bir Yolculuğa Çıkartacak 17 Gif

  `Biz` bunlarla büyüdük. Şimdiki çocuklar daha farklı şeyler izliyor. Ancak, çizgi `film` sevdası hiçbir `zaman` geçmiyor. Edit 18.09.2017 14:07, otaku

 • 12:36Aklınızdaki Manken Algısını Yerle Yeksan Edecek Tek Kaşlı Modelin 13 Fotoğrafı

  Kıbrıs Rum Kesimi'nden Sophia Hadjipanteli sıradan bir `manken` değil. Kendisi bu işi kaşlarını almadan yapıyor. Edit 18.09.2017 12:36, MineAkil

 • 09:54İnternetin Orasından Burasından Rastgele Gifler ve Fotoğraflar: 263

  İnternetten seçme, hoşunuza gidecek veya gitmeyecek fotoğraflar ve gifler. Konu dışı galeri. Edit 18.09.2017 09:54, jakumetsu

 • 14:29ankara pimapen tamiri 0541 579 57 70

  http://ankarapimapentamiri.com/ çankaya çilingir,ankara çankaya çilingir,cankaya cilingir,çankaya anahatrcı, `ankara` çankaya anahtarcı,çankaya oto çilingir,çankaya oto anahtarcı,çankaya pimapen tamiri ANKARA PİMAPEN TAMİRATI VE TAMİRİ SERVİSİ, sadece tek bir amaca hizmet ediyor; müşterilerine yüksek kaliteli ve sorunsuz bir servis hizmeti sunabilmek… Acil servislerimiz, mobil gezici araçlarımız, profesyonel ekibimiz ile her `zaman` size bir `telefon` kadar yakın; zamanınızın ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz hemen arayın size en yakın `ANKARA` PİMAPEN TAMİRATI VE TAMİRİ servis ekibimizi yönlendirelim http://ankarapimapentamiri.com/ Edit 16.09.2017 14:29, emreaga

 • 12:14İnternetin Orasından Burasından Rastgele Gifler ve Fotoğraflar: 262

  İnternetten seçme, hoşunuza gidecek veya gitmeyecek fotoğraflar ve gifler. Konu dışı galeri. Edit 16.09.2017 12:14, jakumetsu

 • 11:58 Kocaeli Galvanizden İşçilere Müjde!

  Kartepe’de faaliyet gösteren Mitaş Galvaniz, çalıştırmak üzere işçi statüsünde eleman alacak Edit 16.09.2017 11:58, kocaeli41

 • 13:12Tamamen Polimerden Yapılmış Birbirinden Sevimli 20 Heykel

  Caralyn Edwards-Tucker,adlı sanatçının heykelleri. Hepsi birbirinden şirin ve güzel. Edit 15.09.2017 13:12, KemalEfe

 • 12:47Aşkın ve Romantizmin Resmini Yapmış Koreli Sanatçıdan Yüreğinizi Isıtacak 30 Çalışma

  Hyocheon Jeong aşıkların en güzel anlarını resme dökmüş. İnsanın baktıkça birilerine aşık olası geliyor. Edit 15.09.2017 12:47, MineAkil

 • 10:39İnternetin Orasından Burasından Rastgele Gifler ve Fotoğraflar: 261

  İnternetten seçme, hoşunuza gidecek veya gitmeyecek fotoğraflar ve gifler. Konu dışı galeri. Edit 15.09.2017 10:39, jakumetsu

 • 14:14İnternetin Orasından Burasından Rastgele Gifler ve Fotoğraflar: 260

  İnternetten seçme, hoşunuza gidecek veya gitmeyecek fotoğraflar ve gifler. Konu dışı galeri. Edit 14.09.2017 14:14, jakumetsu

 • 11:32Servo Motor Sürücü

  Son `teknoloji` ürünlerin satışını gerçekleştiren Şahin Rulman ihtiyacınız olan tüm mekanik ürünleri ve elektronik ürünleri hızlı ve güvenli bir şekilde sizlere ulaştırmaktadır. Çalışmalarınızda ihtiyaç duyduğunuz tüm ürünleri sizler için tek bir noktada toplayan Şahin Rulman ürünlere ulaşabilmenizi kolaylaştırmaktadır. Edit 14.09.2017 11:32, sahinrulman

 • 16:51Irma Kasırgasının ABD'de Gerçekleştirdiği Yıkımı Gösteren 17 Feci Fotoğraf Karesi

  İstediğiniz kadar büyük ve güçlü bir ülke olun. İnsanoğlunun tabiata karşı çıkacak gücü yok. Edit 13.09.2017 16:51, CanOlgan

 • 15:4312 EYLÜL 1980

  Uyan artık ey şanlı milletim UNUTMA UNUTTURMA! Edit 13.09.2017 15:43, kocaeli41

 • 13:58Alacakaranlık Serisinde Rol Almış 13 Ünlü Oyuncunun Şimdiki Halleri

  Bir zamanlar insanlar karakterler yüzünden birbirlerine düşüyorlardı. İşte, oyuncuların şimdiki halleri. Edit 13.09.2017 13:58, FatmaDuru

 • 12:35Alpaslan DURMUŞ'dan türk gençliğine uyarı

  Kocaeli/İzmit bölgesinin yükselen sesi Alpaslan DURMUŞ gençleri ideolojik tehtitlere karşı uyardı Edit 13.09.2017 12:35, kocaeli41

 • 11:28Saha Satışında Etkili Pazarlama için Sahip Olmanız Gerekenler

  Saha satış temsilcisinin emin adımlarla ilerlemesi satış sürecinde olumlu etki yaratmaktadır. Saha satış temsilcileri müşteriler ile bire bir görüşmeler sağlamaktadır. Edit 13.09.2017 11:28, salesplus

 • 10:34Tarihte Yaşamış İkizlerini Müzelerde Bulmuş 20 Şanslı İnsan

  Bizler gitsek kesin `biz` de buluruz. Hepimizin tarihte yaşamış bir ikizi vardır. Edit 13.09.2017 10:34, KeremAs

 • 20:25Alpaslan DURMUŞ MİLLİYETÇİ-ÜLKÜCÜ Gençliğini uyardı

  ++ Türkçülük, Türk milliyetçiliğinin adıdır. Kelimenin sonundaki ek, yerine göre, mensupluk, `sevgi,` taraftarlık gösteren bir ektir. Türkçülük de Türk sevgisi ve taraftarlığı demek olduğuna göre, kelime, yerinde kullanılmıştır. Başka milletlerin Türk taraftarlığı ve Türk sevgisi bu kelime ile ifade olunamaz. Zaten başka milletlerin Türk”ü sevmesi de gerçekten bir sevgiye değil, geçici bir nezakete, çıkara, siyasi zaruretlere işarettir. Türk”ü, gerçek olarak, Türk”ten başkası sevmez. ++ Edit 12.09.2017 20:25, reiisbey

 • 20:08Alaattin Çakıcı'dan Myanmar Açıklaması

  Alaattin Çakıcı, `dünya` gündemini değerlendirirken, Myanmar 'da olan katliam hakkında da açıklama yaptı. Dünya ve Tüm Kamuoyuna Saygılarımla Arz Ederim Temel Hak ve İnsan Özgürlüklerinin Temel İlkesi olan `Yaşam` Hakkı, Beslenm ve Korunma. `Yaşam` hakkı tehlikeye girdiği an `insan` hiç düşünmeden dil, milliyet ayrımı yapmadan tüm Adem Aleyhisselam'ın soyundan gelenler `soy` kardeşi olduğunu unutuyorlar mı? Dünyayı kaosa çevirirken kendine sözde dünyaya temel hak ve `insan` özgürlüklerini taşıyacağım diyen `kendi` gibi bazı güçlü devletleri BM'de dünyanın kaderini çizen, Birleşmiş Milletlerde'deki 5 daimi üye olan üst akıllar, yönetilen bu 5 daimi üyenin dinleri mezhep farklılığı olsa bile bir ateist devleti de yanına alarak, Sovyetlerin dağılma sürecinden sonra İslam dünyasında fitneler çıkartılarak 1 milyar 700 milyona yakın İslam dünyasını `ateş` ve baruta çevirmişlerdir. Myanmar'da bir kaç yıldır devam eden Myanmar Müslümanlarını kayleden Myanmar yönetimine neden sessizler? Nerede kaldı bunların demokrasi ve `insan` hakları? Demek ki Ortadoğudaki 6 yıldır devam eden Haçlı zihniyeti, Myanmar’da olan , Myanmar hükümetinin katliamına sessiz kalan bu haçlı zihniyet, insanlığın ve İslam’ın düşmanı olduğunun kanıtıdır. Tüm İslam dünyası eğer kalbi olarak Allah'a iman etmişseler bu konuda çok duyarlı olan T.C. Devlet Başkanıyla diyaloğa geçmeleri Allah'a imanın bir gereğidir. Orada yok edilmek istenen İslam’a gönül vermiş rabbimin kullarıdır. Bakıyorum T.C’de bazı siyasi partilerin önde gidenleri Myanmar konusunda devletimizin yardım ve birlik çağrılarını tenkit etmektedir. Onlara soruyorum. Heron’ların tespit ettikleri terörist midir? Yoksa `kaza` ile mi ölmüş? Amerikalılar dünyayı yakıp yıkıyor. İsrailliler Filistin’i paramparça ediyor. Orada hiç mi haksız `kaza` ile `insan` ölmedi? `Savaş` zayiatıdır demesini biliyorlar. Onlara buradan sesleniyorum. Devletin bölünmez bütünlüğü söz konusu olduğu `zaman` teröristle değil devletle `iş` birliği yapmaları için bu millet onlara oy vermiştir. Görevlerini yapmazlar ise yüksekten uçan bir kartalın sesiyle karşılaşabilirler. Kartalın sesine kulak veren ilk kurt inanın sizi parçalar. Saygılarımla Dünya ve TC.Devleti kamuoyuna arz ederim Alaattin Çakıcı Edit 12.09.2017 20:08, gundem4141

 • 16:54İsimsizler Yeni Sezona Sağlam Giriş Yaptı!

  Edit 12.09.2017 16:54, MerakliYazar

 • 16:28İnternetin Orasından Burasından Rastgele Gifler ve Fotoğraflar: 259

  İnternetten seçme, hoşunuza gidecek veya gitmeyecek fotoğraflar ve gifler. Konu dışı galeri. Edit 12.09.2017 16:28, jakumetsu

 • 15:40Sizlere Göz Kırparak Kendilerine Aşık Etmeye Çalışan 19 Güzel Kadın

  Her göz kırpana kanmayın. Sonunuz kötü olur. Gerçi, bunlar bize kırpmaz. Edit 12.09.2017 15:40, KemalEfe

 • 15:26Bu Hafta Gagavuzya'nın Konuk Olduğu Uluslararası Beşçeşmeler Festivali'nden 7 Renkli Kare

  Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Beşçeşmeler `Yaz` Festivali’ne, Gagavuz Türkleri damgasını vurdu. Birbirinden renkli ve coşkulu danslarıyla Maltepelilerin içini ısıtan Gagavuzya gecesinde konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Birbirimize dokunduğumuzda, dostluk elimizi uzattığımızda, aramızda farkın olmadığını da gördük. Hoşgeldiniz Türk kardeşlerim” dedi. Edit 12.09.2017 15:26, SelimCan

 • 15:23Sentetik Buz Pisti Sistemleri

  Yapay `buz` pisti sistemleri hızlı ve kolay kurulum özellikleri sayesinde arazi yapısı uygun olan her bölgeye hızlı bir şekilde uygulanabilmektedir. Edit 12.09.2017 15:23, ncssporbuzpisti

 • 11:4312 Eylül 1980 Darbesinin Yıldönümüyle Alakalı Sosyal Medyada Yapılmış 21 Paylaşım

  Unutulması imkansız bir olay tarihimiz için. Ölenler, `işkence` görenler, kaybolanlar... Umarız ülkemiz bir daha böyle şeyler yaşamaz. Edit 12.09.2017 11:43, CanOlgan

 • 11:39Toz Besleme Sistemleri

  Besleme sistemleri ile farklı yoğunluğa sahip ürünlerin taşıma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Toz, granül ve toz-granül karışımlı ürünlerin besleme sistemleri kullanarak zahmetsizce taşıyabilirsiniz. Edit 12.09.2017 11:39, renasmakina

 • 10:30İnternetin Orasından Burasından Rastgele Gifler ve Fotoğraflar: 258

  İnternetten seçme, hoşunuza gidecek veya gitmeyecek fotoğraflar ve gifler. Konu dışı galeri. Edit 12.09.2017 10:30, jakumetsu

 • 10:18Her Anne Baba Okul Alışverişi Gerçeği ile Bir Gün Tanışacaktır!

  Edit 12.09.2017 10:18, MerakliYazar

 • 09:59 Sizin Okul Çantası Modeliniz Hangisi?

  Okul çantası modelleri hoş görüntüsü ve tasarımlarının yanı sıra çocuklarımızın rahatlıkla taşıyabileceği bir yapıda olmalıdır. Okul çantaları kategorisinde sırt çantalarını, omuz çantalarını, postacı çantalarını hatta anaokulu çantalarını düşünebiliriz. Edit 12.09.2017 09:59, notebookkirtasiye

 • 18:06Buz Pateni Kaymada Püf Noktalar

  `Buz` zemin üzerinde dengede durmanızı sağlayacak en önemli unsurlardan birisi, doğru paten seçimidir. Artistik `buz` patenleri arasında bulunan `buz pateni` çeşitlerinden ayak numaranıza ve başlangıç seviyenize göre seçim yapmalısınız. Edit 11.09.2017 18:06, caddepaten

 • 16:35Bu Haftasonunu Üsküdar'da Geçirmek İçin 6 Sebep

  Üsküdar İstanbul'un en güzide ve en güzel yerlerinden biri. Haftasonunu orada geçirmek için birçok sebep var. Edit 11.09.2017 16:35, SelimCan

 • 16:21İnternetin Orasından Burasından Rastgele Gifler ve Fotoğraflar: 257

  İnternetten seçme, hoşunuza gidecek veya gitmeyecek fotoğraflar ve gifler. Konu dışı galeri. Edit 11.09.2017 16:21, jakumetsu

 • 16:0327. Uluslararası Katibim Festivalinde Sahne Alacak Yıldızlar

  Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği festival 15-16-17 Eylül tarihlerinde yapılacak ve kelimenin tam anlamıyla Üsküdar'a `yıldız` yağacak. İşte yıldızlar ve festival programı. Edit 11.09.2017 16:03, SelimCan

 • 15:17Bursa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu Kutlamalarından Görülmeye Değer Kareler

  Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Edit 11.09.2017 15:17, VeliEray

 • 14:33Futbol Sahalarında Yaşanmış Birbirinden Tuhaf 13 Hadise

  `Futbol` dünyadaki en popüler `spor` Haliyle saha içerisinde bazı ilginçlikler yaşanabiliyor. İşte, onlardan bir kısmı. Edit 11.09.2017 14:33, SelimCan

 • 13:02Hamam tası gümüşten ise Gümüş tası hamamdan mıdır?

  İnsanlar maymundan geldiyse `balıklar` neden yürüyemez? Edit 11.09.2017 13:02, Nrkj

 • 12:52Nisadan korkun

  Şaka Korkmayım Edit 11.09.2017 12:52, dededede

 • 03:58Panter Team Adlı Hacker Grubu Sanala Can Çekiştiriyor

  Türk Hacker Grubu Edit 11.09.2017 03:58, Haberself1

 • 10:05Buz Pateni Nasıl Yapılır?

  `Buz Pateni` sporunu `hobi` olarak icra edecekseniz dahi dikkat etmeniz gereken belli başlı unsurlar vardır. Temel unsur beden terbiyesi olarak bilinir. Düzenli olarak yapacağınız beden egzersizleri, kaslarınızın gelişmesine, vücudunuzun esnekliğine kadar birçok rol oynar. `Buz pateni` için önemli unsurlardan biri de esnekliktir. Edit 09.09.2017 10:05, caddepaten

 • 15:34Bursa´dan Dünyaya ´Barış´ Mesajları

  Gelenekselleşen festival nedeniyle Makedonya,Sırbistan,Bosna Hersek,Kosova,Karadağ, Arnavutluk, Bulgaristan ve Kıbrıs’tan gelen halk oyunları ekiplerinin temsilcileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’yi ziyaret etti. `Ankara` Yolu’ndaki başkanlık binasında gerçekleşen buluşmada dansçılar, Balkan ülkelerine verdiği destek ve düzenlenen organizasyon nedeniyle Başkan Altepe’ye teşekkür etti. Edit 08.09.2017 15:34, haberself

 • 14:49İnsanın Doğaya Karşı Çaresiz Olduğunu Kanıtlayan Irma Kasırgasının Ardından Çekilmiş 10 Kare

  İstediğiniz kadar teknolojiniz olsun. Hala `tabiat` karşısında insanoğlunun en ufak bir şansı bile yok. Edit 08.09.2017 14:49, KemalEfe

 • 12:17Futbol Tutkunlarının Mutlaka İzlemesi Gereken, Her Saniyesi Futbol Dolu 10 Efsane Film

  `Spor` dallarıyla alakalı çekilmiş birçok `film` var. Ancak, elbette futbolla alakalı olanların yeri başka. İşte o muhteşem filmler. Edit 08.09.2017 12:17, jakumetsu

 • 10:18İnternetin Orasından Burasından Rastgele Gifler ve Fotoğraflar: 256

  İnternetten seçme, hoşunuza gidecek veya gitmeyecek fotoğraflar ve gifler. Konu dışı galeri. Edit 08.09.2017 10:18, jakumetsu

 • 23:30Mal Nur

  Gerizekali misin amina kodum Edit 07.09.2017 23:30, Belirsiz

 • 23:03POYRAZOĞLU AİLESİNE ACI HABER

  18 yaşındaki a.p saat 22:00 da üst odasında kendini boğarak intahar etti haberi alan müjdat poyrazoğlu yıkıldı ailesi `sinir` krizi geçiren alp poyrazoğlu nun cenazesi adli tıp'a sevk edildi cenaze yarın saat.12 'de şişlide toprağa defn edilicek . Edit 07.09.2017 23:03, Gloogy35

 • 17:00Game Of Thrones Dizisinin 18 Yıldızının Gerçek Hayattaki Eşleri ve Sevgilileri

  Sevilerek izlenen dizide bazı karakterleri birbirine yakıştırdığımız zamanlar olmuyor değil. Ancak, çoğunun gerçek hayatta ilişkileri var. Edit 07.09.2017 17:00, MineAkil

 • 14:592017 Dünya Sakal Bıyık Şampiyonasında Dereceye Girmiş 23 İlginç Dayı

  Greg Anderson bu fotoğrafları bizlere ulaştırmış. Yarışma bu yıl Teksas'ta düzenlendi. Edit 07.09.2017 14:59, KemalEfe

 • 13:40Tenis Sporundan Bugüne Kadar En Çok Parayı Kazanmış 30 Efsane Sporcu

  Ülkemizde tenise çok fazla önem verilmese de dünyada bu spordan epey `para` kazanan sporcular var. Aslında, çocukları özendirmek gerek. Edit 07.09.2017 13:40, CanOlgan

 • 12:35İnternetin Orasından Burasından Rastgele Gifler ve Fotoğraflar: 255

  İnternetten seçme, hoşunuza gidecek veya gitmeyecek fotoğraflar ve gifler. Konu dışı galeri. Edit 07.09.2017 12:35, jakumetsu

 • 16:19Kesinlikle Sakal ve Bıyıklarını Tıraş Etmemeleri Gereken 16 Yabancı Ünlü Erkek

  Bazı `erkekler` sakallarını kesmemeli. Yoksa, görüntülerinden pek çok şey kaybediyorlar. Edit 06.09.2017 16:19, MineAkil

 • 15:22Kabusları Sanata Döken Yetenekli Sanatçı Emil Melmoth'tan Birbirinden Ürkütücü 12 Çalışma

  Emil Melmoth insanların korkularının heykellerini yapmaya karar vermiş bir sanatçı. Bunda da epey başarılı. Edit 06.09.2017 15:22, KemalEfe

 • 14:34İnternetin Orasından Burasından Rastgele Gifler ve Fotoğraflar: 254

  İnternetten seçme, hoşunuza gidecek veya gitmeyecek fotoğraflar ve gifler. Konu dışı galeri. Edit 06.09.2017 14:34, jakumetsu

 • 13:07Buz Pateni Nedir?

  `Buz Pateni,` zeminde altı kızaklı patenle kayarak yapılan `dünya` çapında bir `spor` dalıdır. Vücudu biçimlendirerek, ruhi zenginliği, moral rahatlığını ve fiziki gelişmeyi sağlıklı bir şekilde düzenler. Hareketlerdeki ifade gücünü ve aynı zamanda dayanıklılığı da eğitir. `Buz` Edit 06.09.2017 13:07, caddepaten

 • 10:44 Paten Nasıl Kayılır?

  Paten Nasıl Kayılır? Edit 06.09.2017 10:44, patenci

 • 10:33Mobil Saha Satış Programının Saha Satışındaki Önemi

  Mobil saha satış programı ile saha yönetimindeki gücünüzü arttırın. Mobil uygulamaların hayatımızın her alanında yer alması ile iş yönetimi daha hızlı bir hale geldi. Saha satış uygulamalarının mobil cihazlar üzerinden çalışabilmesi iş süreçlerini anlık olarak takip edebilmemize olanak sağladı. Edit 06.09.2017 10:33, salesplus

 • 15:23Game Of Thrones Karakterleri Olimpiyatlara Katılsa Ortaya Çıkacak 23 Eğlenceli Görüntü

  Her karakter kendisne en yakışan `spor` branşında yerini almış. Madalya ümidi olanlar var. Edit 05.09.2017 15:23, KeremAs

 • 15:03Angry Birds Okul Çantası Modelleri

  Angry Birds çizgi `film` ve `oyun` karakterleri büyük küçük herkesin sevgilisi olmuş durumda. Angry Birds karakterleri çeşitli `araç` gereçler ile her `zaman` hayatımızın bir parçası olmuştur. Edit 05.09.2017 15:03, notebookkirtasiye

 • 14:44Hem Fiyatları Hem de Görünüşleriyle Dudakları Uçuklatan 25 Motorsiklet Modeli

  Bunları alıp sürmek, caddede birkaç tur atmak güzel olurdu. Fakat, fiyatları epey el yakıyor vaziyette. Edit 05.09.2017 14:44, KemalEfe

 • 14:09Usta Yönetmen Stanley Kubrick Tarafından Ünlü Olmadan Önce Çekilmiş 20 Fotoğraf Karesi

  Üstadın tek yeteneği `film` çekmek değilmiş demek ki. Zamanına göre fotoğrafçılıkta da iyi bir `iş` çıkartmış. Edit 05.09.2017 14:09, KemalEfe

 • 12:23Medikal Oluşum mikrotom bıçağını Türkiye'de üretti!

  Edit 05.09.2017 12:23, MerakliYazar

 • 10:54Efsane Film Mumya'da Yer Almış 10 Oyuncunun Günümüzdeki Halleri

  Bir zamanların `efsane` filmiydi. Hala bazen televizyonda gösterilir. `Oyuncular` da tabii geçen yıllar içinde epey değişmişler. Edit 05.09.2017 10:54, FatmaDuru

 • 15:04Çakıcı'dan Taziye Mesajı

  `Kırıkkale` T `tipi` cezaevinde kalmakta olan ünlü kabadayı Alaattin Çakıcı taziye mesajı yayımladı.. TAZİYE... Allah'tan geldik ,yine ona döneceğiz! Değerli insan ,hayatta en çok sevdiğim dayım,dayı-yeğen ilişkisinden çok ileri can dostum; yeğenlerim,Barış ve Cihan Çakıcı'nın babaları Nihat Çakıcı'nın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum.Merhuma yüce Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine sabır ve metanetler diliyorum. Alaattin Çakıcı Edit 02.09.2017 15:04, gundem4141

 • 18:27Arama motru devi Google hakkında bilgiler ve en az bilineler

  Google, ya da namı değer Google Amca dünyanın en bilgi amcasıdır. Ne sorusuna saniyesin de sana cevap veri. Bu kadar bilgi amcanın tarih merak konusu tabi, bakalım nasıl kurulmuş, amacı nedir. Google hakkında en az bilinen, birbirinden ilginç bilgileri listeledik. Edit 31.08.2017 18:27, deliyazar63

 • 17:52İnternetin Orasından Burasından Rastgele Gifler ve Fotoğraflar: 253

  İnternetten seçme, hoşunuza gidecek veya gitmeyecek fotoğraflar ve gifler. Konu dışı galeri. Edit 30.08.2017 17:52, jakumetsu

 • 16:08İşlerinden Nefret Ettikleri Her Hallerinden Belli Olan, 15 Çıldırmış Çalışan

  Hepimiz işyerinde gün içinde stres yaşarız. Ancak, bu arkadaşlar sanki olayı biraz abartmış gibi. Edit 30.08.2017 16:08, KadirBerk

 • 15:0021. Yüzyıl İnsanının Aslında Berbat Bir Durumda Olduğunu Gösteren 21 Çarpıcı Karikatür

  `Teknoloji,` eşitsizlik, `kirlilik,` `savaşlar,` sevgisizlik... Aslında günümüz insanı çok fazla acı çekiyor. Eserler Koren Shadmi'ye ait. Edit 30.08.2017 15:00, CanOlgan

 • 14:29Alaattin Çakıcı'dan Bayram Mesajı

  `Kırıkkale` F `Tipi` Cezaevi'nde yatmakta olan Alaattin Çakıcı, Kurban Bayramı mesajı yayımladı. Aziz Milletim; İslâm dünyasının, iç karışıklıklar, dış saldırılar, mezhepler arası `savaş` gibi devasa, kronik sorunlar yaşadığı dönemde bir kurban bayramını daha idrak etmekteyiz.. Bu sorunların bir kısmı maalesef ülkemiz için de söz konusudur: Bir yandan batı destekli ayrılıkçı `terör` birliğimizi tehdit ederken; diğer yandan sınırlarımıza yerleştirilen aynı odaklı `terör` grupları ülke bütünlüğümüzü tehdit etmektedir. Adalet, sosyal `adalet` konularında sıkıntı yaşamakta olduğumuz ayrıca bilinen-tartışılan gerçeklerdir. Tüm bunlar ışığında bayramlar; `sevgi,` saygı tezahurünün zirve yaptığı; küslerin, dargınların barıştığı; kesilen kurban etlerinin fakir-fukara ile paylaşıldığı yardımlaşma dayanışma günleridir. Bayram günlerinin mana ve ruhunu sadece bayram günlerine mahsus değil, her güne yayarsak bizi zor durumlara bırakan çoğu sorunların üstesinden pek ala gelebiliriz. Bu vesile ile, bir bütün tüm İslam dünyasının mübarek kurban bayramını tebrik ediyor; bayramın ülkemize, islam dünyasına huzur, barış ve esenlik getirmesini diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi tüm inananların üzerine olsun..! Alaattin Çakıcı Edit 30.08.2017 14:29, gundem4141

 • 14:19Görme Engelli Ressamların Fırçasından Çıkmış Birbirinden Muhteşem 10 Tablo

  `Sanat` böyle bir şey. Tamamen ruhla emek veriyorsunuz. Ressamlar birçok şeyi görmeseler bile hayalgüçleri onlara yardım etmiş. Edit 30.08.2017 14:19, FatmaDuru

 • 12:5112 Popüler Kurgusal Karakterin Korkutucu Halleri

  Aslında bazıları normalde epey şirin, ancak böyle çizilince birazcık değişmişler. Edit 30.08.2017 12:51, KemalEfe

 • 10:26İnternetin Orasından Burasından Rastgele Gifler ve Fotoğraflar: 252

  İnternetten seçme, hoşunuza gidecek veya gitmeyecek fotoğraflar ve gifler. Konu dışı galeri. Edit 30.08.2017 10:26, jakumetsu

 • 16:52KKTC'DE GÖRÜLMEMİŞ BIÇAKLI SALDIRI

  Edit 29.08.2017 16:52, Okyanusatc

 • 13:48Bu Bayram da Günışığı Çocukları Tarafından Yapılmış Birbirinden Harika 20 Tebrik Kartı

  Türk Telekom'un desteğiyle bu bayram da bayram tebriklerinizi Günışığı Çocukları'nın ellerinden çıkmış tebrik kartlarıyla yapın. Ayrıntılı bilgi için: http://www.birbaskabayram.com/ Edit 29.08.2017 13:48, VeliEray

 • 11:52Vakum Paketleme Makinası

  Vakum makinasını uzun süre saklamak istediğiniz tüm ürünlerin paketleme işlemi için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Genellikle gıda ürünlerinde tercih edilen vakum makinalarında ürünler vakumlama işleminden geçerek raf ömürleri uzatılmaktadır. Edit 29.08.2017 11:52, renasmakina

 • 11:45Türk Dövme Sanatçısı Ahmet Cambaz'dan 21 İlham Verici Dövme Modeli

  Ahmet Cambaz işini en iyi yapan sanatçılardan. Basit, ama harika dövmeler yapıyor. Edit 29.08.2017 11:45, MineAkil

 • 10:02İnternetin Orasından Burasından Rastgele Gifler ve Fotoğraflar: 251

  İnternetten seçme, hoşunuza gidecek veya gitmeyecek fotoğraflar ve gifler. Konu dışı galeri. Edit 29.08.2017 10:02, jakumetsu

 • 09:00İş ve Eleman Bulmayı İnanılamaz Kolaylaştıran App: İş Bugün

  Edit 29.08.2017 09:00, isbugun

 • 16:50Bursa'da Çeşme Suyunun Güvenle İçileceğine Dair 4 Açıklayıcı Madde

  Bursa’da çeşmeden akan suyun güvenle içilebilir olduğu hakkında son yirmi günde 202 ayrı su numunesi toplanıldı. Bu numunelerin tamamında mikrobiyolojik kontroller yapıldı, 139 numunede de kimyasal parametreler tahlil edildi. Çeşmeden akan suyun gönül rahatlığıyla içilebildiği gerçeğinin Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nce bir kez daha tescillendi. Edit 28.08.2017 16:50, haberself

 • 13:56Gereksiz Yere Sansürlenerek İnsanın Aklına Kötü Şeyler Getiren 17 Masum Gif

  Aslında gifler oldukça masum. Ancak, işin içine sansür girince farklı bir anlam taşımaya başlamışlar. Edit 28.08.2017 13:56, KadirBerk

 • 13:26Çanakkale'de Düzenlenen Adalet Kurultayından Hukuk ve Adalet İçin Toplanmış İnsanların 15 Fotoğrafı

  CHP'nin Çanakkale'deki `Adalet` Kurultayı'na ülkenin her köşesinden yüreği `adalet` için çarpanlar akın etti. Edit 28.08.2017 13:26, VeliEray

 • 11:46Adalet İçin Söylenmiş En Anlamlı 13 Özlü Söz

  Büyük filozof ve hükümdarların, yöneticilerin sözleri. `Adalet` gerçekten hepimize lazım. Edit 28.08.2017 11:46, SelimCan

 • 11:33Maltepeli Kadınların Deniz Keyfinden Eğlence Dolu 17 Fotoğraf Karesi

  Maltepe'nin her mahallesinden binlerce `kadın` `mavi` yolculukta buluştu. Her hafta düzenlenen gezilerde Başkan ali Kılıç da bizzat yer aldı. Edit 28.08.2017 11:33, VeliEray

 • 10:23Yetenekli Vücut Boyama Sanatçısı Kay Pikes'tan Görülmeye Değer 15 Cosplay Çalışması

  Kay Pikes `cosplay` yaparken `kostüm` değil, `vücut` boyamadaki üstün yeteneklerini kullanıyor. Edit 28.08.2017 10:23, FatmaDuru

 • 09:48İnternetin Orasından Burasından Rastgele Gifler ve Fotoğraflar: 250

  İnternetten seçme, hoşunuza gidecek veya gitmeyecek fotoğraflar ve gifler. Konu dışı galeri. Edit 28.08.2017 09:48, jakumetsu

 • 01:56İnternetin Orasından Burasından Rastgele Gifler ve Fotoğraflar: 249

  İnternetten seçme, hoşunuza gidecek veya gitmeyecek fotoğraflar ve gifler. Konu dışı galeri. Edit 27.08.2017 01:56, jakumetsu