32.213 gösterim
3,26 viral puan

Atatürk Hakkında Klişe Hale Gelmiş 11 Soru/İtham ve Cevapları

Bu haberi yazmaktaki amacım günümüzde hurafe hale gelmiş ve bir kesim insanlar tarafından sürekli ortaya atılan ithamları ortadan kaldırmaktır,asla ve asla siyaset değildir ! Tarihçi 'Sinan Meydan' a sonsuz teşekkürler,bu haberi okuyup bu saçma ithamlara inanmamanız dileğiyle...
Aydın RecepASLAN 04.12.2015 saat 00:52
 1. 1. Atatürk Kur'an Harflerini Neden Kaldırdı/Yasakladı ?

  'Bir gecede cahil kaldık' tarzında cümlelerle başlar bu.Kur'an harflerini değil ARAP harflerini kaldırdı.Kur'an Araplara indirildiği için,anlaşılsın diye Arapçadır.Allah katında hiçbir harf sistemi kutsal değildir.Arap harfleri de kutsal değildir.Arap harflerini okuma,yazmayı güçleştirdiği için kaldırıldı.Harf devrimi yapıldığında Türkiye'de Arap harfleriyle okuma yazma bilenlerin oranı,erkeklerde yüzde 7,kadınlarda binde 4'tü.Arap harfleri Türkçeye uygun değildir.Bu alfabeyi kullandığımızdan beri ülkemizde okuma yazma maalesef fazla gelişemedi.Nitekim 1928'de harf devriminden sonra Yeni Türk harfleri ile halkımız kısa sürede okuryazar oldu.1935'te okuma yazma oranı toplamda yüzde 23'e ulaştı.
 2. 2. Neden Atatürk'ü Koruma Kanunu (5816) Çıkarıldı ?

  Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu CHP değil,CHP'ye muhalif Menderes'in Demokrat Parti (DP)'si çıkardı.Ayrıca bu kanunun Atatürk'ü koruduğu falan da yok... Siyaseti futbol taraftarlığı gibi yapan ya da iki üç insanın lafına inananlar ağzına gelen her iftirayı atabiliyor !
 3. 3. Atatürk Ayasofya'yı Neden Kapattı ?

  Ayasofya 1000 yıldan fazla kilise 500 yıl kadar cami olarak kullanılmış dünyanın en eski mabetlerinden biridir.İki büyük tek tanrılı din;Hristiyanlık ve İslamiyet için kutsal olan bu tarihi mabed,İNSANLIĞIN ORTAK KÜLTÜR MİRASIDIR bu kültür mirası korunup,gelecek kuşaklara aktarılmak istendi.Bir tarihi yapının en iyi şekilde KORUNMASI ve SERGİLENMESİ için o yapının müze olması gerekiyordu.Bu nedenle Ayasofya müze oldu.Ayrıca Ayasofya'nın bulunduğu bölgede çok sayıda büyük cami vardır.Müslümanlar oralarda da namazlarını kılabilir.'Ayasofya'da namaz kılanlar daha çok sevap kazanır!' diye bir İslami hüküm de olmadığına göre yapılan hem DİNE,hem İNSANLIĞA uygundur.
 4. 4. Atatürk 1932'de Ezanı Neden Yasakladı ?

  1932'de ezan yasaklanmadı.Ezanlar gürül gürül,üstelik halkın anlayacağı dilde Türkçe okutuldu.İnanın,Allah Türkçe de bilir! Böylece dilimiz Türkçe en yükseğe,minarelere çıkartıldı.Ezanları yasaklayacak olan işgalci Yunanlardı.Onları bu topraklardan Atatürk ve Silah arkadaşları kovdu.Böylece ezanların susması engellendi !
 5. 5. Atatürk Müslümansa Hilafeti Neden Kaldırdı ?

  Kur'an'da dini/siyasi yetkilere sahip bir lider anlamında halifelik yoktur.Kendini Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak gören sultanlara/padişahlara dinsel meşruiyet kazandıran uydurma bir kurum olduğu için kaldırıldı halifelik (Muaviye'den Sonrası Kast Edilmiştir İlk Halifeler Değil ! ) Böylece Muaviye'nin İslamın özüne aykırı olarak yarattığı sultan/halife ŞİRK DÜZENİ'ne son verildi.Ayrıca halifeleği hiçbir işe yaramadığı için kaldırıldı desem yeridir;1. Dünya Savaşın'da Müslüman Araplar Osmanlı'ya karşı İngilizlerle birlikte hareket etmesini engelledi mi halifelik ? Hayır ! En önemlisi de İngiliz Emperyalizmi Halife/Padişah Vahdettin'e yaptığı gibi her hangi bir halifeyi kukla hale getirip kendi çıkarları için kullanmasın diye kaldırıldı halifelik,(Vahdettin çok zor bir durumda tahta geçmiştir elinden gelen çabayı Kurtuluş Savaşı'na az da olsa yardım ederek göstermiştir.Savaş devam ederken İngiliz gemileriyle gitmeseydi şuan tarihte kahraman olarak anılacaktı)Bu arada Osmanlı'yı parçalayan idam fermanı Sevr Antlaşması'nda İngilizler ısrarla halifenin/halifeliğin varlığını korumasını istemişlerdir.Halifeliğin kaldıralacağı günlerde de İngilizler Hint Müslüman kılığında ki iki casuslarını(Emir Ali ve Ağa Han) devreye sokarak halifeliğin kaldırılmaması için çaba harcamıştır.
 6. 6. Atatürk'ün Soy Ağacı Neden Çıkartılamıyor ?

  Atatürk'ün soy ağacı ortadadır.Bu konuda çok bilgi,çok kitap var (Sağdan soldan saçma insanların konuştuklarını ciddiye almadan önce OKUYUN) Ana baba soyu Türkmendir.Ana tarafından Konya Karaman,(Konyar),baba tarafından Aydın,Söke taraflarında yaşayan Yörüklerdendir.Atatürk'ün ataları Osmanlı'nın iskan siyaseti gereği 1500'lerde Konya Karaman'dan,Orta Anadolu'dan alınıp Makedonya ve civarına yerleştirilen Evlad-ı Fatihan'dandır.(Yedi Göbek TÜRK)
 7. 7. Atatürk,Azerbaycan'ı Ruslara Niye Sattı ?

  Azerbaycan'ı Atatürk'ün Ruslara sattığı malum insanın uydurmasıdır ! Atatürk,Azerbaycan'ın ve tüm soydaş ve mazlum milletlerin bağımsızlığı için çabalamıştır.'Satmak' derken hele bir araştırın bakalım Kıbrıs'ı 1878 'de İnglizlere kim satmış ?
 8. 8. Atatürk Şapka İçin Neden Alimleri Astı ?

  Şapka Devrimi için tek bir 'alim' asılmadı.Burada sözü geçen insan İskilipli Atıf,şapka takmadığı için veya Şapka Devrimi'ne karşı (üstelik devrimden önce) kitap yazdığı için değil,Kurtuluş Savaşı yıllarında başkanı olduğu cemiyet 'İhanet Bildirileri' yayınladığı için ve dini istismar ederek haklı kin ve düşmanlığa yönelttiği için (Bugün Yapılmaya Çalışılan) o zamanki yasalara göre 'Vatana İhanet' suçundan asıldı.
 9. 9. Atatürk Filistin'e Neden İhanet Etti ?

  1. Dünya Savaşı'nda Alman komutanların,özellikle Filistin'de Alman Liman von Sanders'in başarısızlığı sonunda tüm ordularımız dağılmışken,bizim üç katımız büyüklüğündeki ve bazı Arap aşiretlerince destekli,üstelik büyük bir hava gücüne sahip İngiliz ordusunun önünden Türk ordusunu Mustafa Kemal başarıyla geri çekti.Halep'te sokak savaşları verdi.Bunun ayrıntılarını 1926'da Falih Rıfkı'ya anlattı.Son olarak Ekim 1918'de Mustafa Kemal İngilizlere karşı Katma Muharebesi'ni kazandı.Halep'in kuzeyinde Türk süngüleriyle adeta doğal bir sınır çizdi.Yıldırım Orduları günlerinde Adana,Urfa,Maraş,Antep'te direniş yuvaları kurdu.Bu çalışmaları Kasım 1918'in ilk günlerine denk gelir.
 10. 10. Atatürk,Ali Şükrü Bey'i Neden Öldürttü ?

  Bu fazla bilinmez ama 'Atatürk Muhalif Sevmezdi' adı altında yazılır çizilir.Ali Şükrü Bey,Atatürk'e muhalifti ama bir vatanseverdi.Her şeyden önce girdiği her savaşı kazanacak kadar zeki olan bir insanın böyle bir cinayetten kendisinin sorumlu tutulmayacağını düşünmesini beklemek saçmalıktır.Zamanımızın tabiriyle söylemek gerekirse bu bir 'alternatif tarih dedikodusudur.En kuvvetli ihtimal olarak bu cinayet Atatürk'ün üzerine yıkılmak istenmiştir.
 11. 11. Said-i Nursi Atatürk'e Neden Süfyan(Münafık,Deccal) Dedi ?

  Said-i Nursi, 'Kuran'daki sureler benden bahsediyor!' 'Erzurum'da karıncalarla konuştum!' diyecek kadar kendinden geçmiş bir meczuptur.Said-i Kürdi meczubunun Atatürk için ne dediğinin kafası çalışan insanlar için hiç bir önemi yoktur !
 12. 12. Kısacası

  Yani arkadaşım öyle kuru kuruya iftira atmak olmaz,beyni olmayıp fikri olan insanların dediklerine kulak asmayın çünkü onların tek amacı birkaç insana yaranmaktır.Bu haberi buraya insanları aşağılamak (Bazılarını ne kadar çok aşağılamak istesem de) gibi bir gayeyle değil,iki kelimeyi bir araya getiremeyen insanların Atatürk'e saldırmakla siyaset yaptığını sanmasından sıkıldığım için yazdım.'Benim atam Fatih Sultan Mehmet Han'dır' tarzında muhabbetlere girmeye hiç gerek yoktur,ikisi de bizim atamızdır bunun kıymetini bilmek zorundayız,(Unutmayın önemli olan bolluk içinde ÜLKE fethetmek değil yokluk içinde VATAN'ı kurtarmaktır).Atatürk'e olan minnet borcunuzu en azından bu tür saçma muhabbetlere dahil olmayarak ödemelisiniz,Gelebilecek yorumları az çok tahmin etmekle beraber 'Atatürk Savaşı Tek Başına Kazanmadı' tarzında muhabbete girecek arkadaşlara sesleniyorum 'İstanbulun Fatihi:Fatih Sultan Mehmet Han,Mısırın Fatihi:Yavuz Sultan Selim,Mohaçın Fatihi:Kanuni Sultan Süleyman diyebiliyorsanız 'Türkiye Cumhuriyetini Kuran ve Vatan Topraklarını Kurtaran da ATATÜRK'TÜR demek zorundasınız.Dini duygularınızı sömürüp sizleri Atatürk'e karşı kullanmaya çalışan insanlarla konuşurken de 'Atatürk Kurtuluş Savaşını kazanmasaydı şuan bunu konuşabileceğim bir dinim olacak mıydı ?' diye düşünün derim.Atatürk'ün de dediği gibi 'DİN KADAR KUTSAL BİR DEĞER SİYASET GİBİ KİRLİ BİR OYUNA ALET EDİLEMEZ' Cevaplamayı unuttuğum 'Camileri ahıra çevirdi' 'Kürtleri katletti' gibi safsatalarla bu kardeşinizi yormamanız dileğiyle,İyi geceler... (Tartışmak isteyen arkadaşlar saygı çerçevesinde yorum yapabilir)
 13. 13. BONUS

  Sosyal medyada beni takip ederseniz sevinirim.
 • Şu an haberi okuyan: 1 kişi var
 • Facebook: 622 gösterim
 • Twitter: 77 gösterim

 • Toplam Viral: 1.514 gösterim
 • Toplam Seed: 9.886 gösterim
 • Toplam Direkt: 20.813 gösterim
 • Viral Puan: 3,26